Pasti a odchytová zařízení

Odchytová past slouží k selektivnímu chytání kun, tchořů, koček, mladých lišek a velikostně jim podobných a menších druhů zvířat.

Důležité upozornění: lov odchytem je jedním ze způsobů lovu volně žijících živočichů a plně se řídí zákonem o myslivosti a zákonem o ochraně zvířat proti týrání. Zvěř smí lovit jen držitel loveckého lístku a povolenky k lovu a to pouze v době kdy má zvěř stanovenou dobu lovu. V případě praktického použití pastí je nutná jejich každodenní fyzická kontrola.

Lapací zařízení a pasti

Námi dodávané pasti a lapací zařízení, prodáváme jako funkční makety a jejich praktické použití k odchytu je plně na vlastní zodpovědnosti majitele pasti, jež se musí řídit platnými legislativními předpisy v zemi použití. Použít k lákání živou návnadu je v ČR nelegální.

Past na myši plast IN-TRAP

Geniální past na šetrný odchyt myší. Do zadní části pasti se umístí návnada a past se aktivuje otevřením "dvířek". Past je dokonale vyvážená, Myš poté, co přijde na zadní šikmou část převáží past, ta se uzavře a pomocí pojistky zajistí. Humánní past na myši.

Past na potkany

Odchytová past slouží k selektivnímu chytání potkanů a velikostně jim podobných a menších druhů zvířat. Důležité upozornění lov odchytem je jedním ze způsobů lovu volně žijících živočichů a plně  se řídí zákonem o  myslivosti a zákonem o ochraně zvířat proti týrání. Zvěř smí lovit jen držitel loveckého lístku a povolenky k lovu a to pouze v době kdy má zvěř stanovenou dobu lovu. Více...

V případě praktického použití pastí je nutná jejich každodenní fyzická kontrola.

Past, sklopec na jezevce, lišku - lišky

Osvědčená past se používá k zasunutí do nory.Past jeurčena k chytání jezevců, lišek a liščat. Použití pasti také při norování a k uzavření volných vstupů. Do pasti se nevkládá návnada, zvíře při opuštění nory spustí mechanismus a past se samočině uzavře. Délka pasti je 100 cm a průměr 24 cm. Český výrobek.

Past na odchyt kun, koček, liščat atd 120x24x27

Odchytová past slouží k selektivnímu chytání kun, tchořů, koček, mladých lišek a velikostně jim podobných a menších druhů zvířat. Důležité upozornění lov odchytem je jedním ze způsobů lovu volně žijících živočichů a plně se řídí zákonem o myslivosti a zákonem o ochraně zvířat proti týrání. Zvěř smí lovit jen držitel loveckého lístku a povolenky k lovu a to pouze v době kdy má zvěř stanovenou dobu lovu. Více...

V případě praktického použití pastí je nutná jejich každodenní fyzická kontrola.

Jestřábí koš 120cm

  • je určen jen k odchytu ke kroužkování
  • pruměr je 120cm, krycí pulkruh 55 cm
  • síťovina
  • více...

Past na prasata jednostranná bez povrchové úpravy

Past je určena k chytání živé černé zvěře, především mladé a selat.Past najde upotřebení ve všech typech honiteb. Použití pasti je také vhodné v prostorách řepky, kukuřice a jiných vysokých plodinách,kde klasický odlov odstřelem není možný nebo je obtížný. Svoje uplatnění najde past také v místech, kde je lov odstřelem nebezpečný nebo nevhodný, stejně jako na nehonebních pozemcích,kam černá zvěř proniká a způsobuje škody na kulturách, oplocení a jiném majetku např. v zahrádkářských koloniích. Mechanizmus pasti je koncipován jako samočinný. Více...