Odpuzovače zvěře Armacol, Hukinol, Kornitol

Přípravek Certosan, Flugol a Kornitol zabraňují zvěři v okusu a poškozování dřevin a rostlin. Divočákům stop (Wild schvein stop) slouží spolu s Hukinolem k odpuzení divočáků ze zahrad, hřišť i golfových areálů a zachrání vaše trávníky.

Repelenty a odpuzovače proti zvěři, omezující její pronikání na nežádoucí plochy, bez nutnosti nátěru dřevin a rostlin a fungují tak jako pachový ohrandík - Kornitol, Armacol, Hukinol a LIMES - ochrání pozemek proti divočákům, srncům, ale i kunám a liškám. Přípravek KItz Rettung Vám pomůže snížit ztráty na srnčatech při sklizni pícnin.

Ochrana proti okusu zvěří

Pachový ohradník představuje ekologicky bezpečnou ochranu proti okusu zvěří. Přípravky Certosan Pumpspray a Kornitol, patří mezi repelenty odpuzující volně žijící zvěř, mezi naprostou špičku. Účinně odhání i ptáky a malé šelmy.

Hukinol 0,5l

Hukinol spolehlivě odpuzuje všechny druhy volně žijící zvěře, zejména zvěř černou (divoká prasata) a zvěř vysokou (jelen, daněk, muflon, srnec), ale i malé šelmy (především kuny). Účinnost repelentu je zajištěna pomocí aplikace koncentrovaného pachu lidského potu na plochách, kde se zvěř nemá vyskytovat. Více...

Kornitol 1l

Kornitol zastaví černou zvěř, srnčí, jelení, zajíce, králíky a ptáky v bezpečné vzdálenosti od užitkových ploch. Účinnost přípravku byla ověřena i na malé šelmy (především kuny).

Kornitol obsahuje různé pachové látky, které se následně vypařují, aniž by zvěři uškodily.

Účinnost Kornitolu trvá cca 3 týdny. Více...

Armacol 0,5l

Přípravek má svým chemickým složením účinky totožné s HUKINOLEM.

ARMACOL odpuzuje všechny druhy volně žijící zvěře a to zejména zvěř černou a to pomocí koncentrovaného pachu lidského potu.

Aplikuje se na pruhy látky nebo buničinové vatičky v igelitovém obalu (pro snížení rychlosti vypařování), zavěšené ve vzdálenosti cca. 10-20 m na sloupky ve výšce 50cm po obvodu pozemku. Aplikace dle počasí cca. po 14-ti dnech. Více...

Hagopur Alufolien

Hliníkové vlaječky jsou určeny především k aplikaci repelentů proti zvěři jakou jsou Kitz Retung na záchranu srnčat. Jejich účinnost spočívá nejen v tom, že na ně lze aplikpovat repelenty, ale i jejich optická a ve větru akustická funkce, jež pomáhá snižovat průnik zvěře na chráněné plochy.

V jednom balení se nachází 10 ks hliníkových vlaječek.

Stop Z 10l

Stop Z je repelentní přípravek určený k ochraně proti okusu zvěří, a to u lesních porostů, plantáží, ovocných stromků, keřů a okrasných dřevin.

Popis: suspenzní koncentrát s pachovým repelentním účinkem proti zimnímu a letnímu poškození lesních dřevin zvěří okusem
Účinná látka: ichtyolový komplex
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 1 lt-4 lt/1000 sazenic
Balení: 10 lt, 1 paleta = 600 lt (60 kbelíků)

Odpuzovač zvěře Repulsive/SAPU2010/

Odpuzovač Repulsive/SAPU2010/ je odpuzovač pro jakoukoliv zvěř. Používá se dále k ochraně stromů, zemědělských kultur a míst, kde chceme zamezit přístup zvěře např.cesty, kosení pícnin, setí kukuřice. Dodáván je ve velmi praktické nádobě, určené pro snadný přenos a manipulaci. Při aplikaci pouze odstraníte vršek nádoby a následně nanesete na strom pomocí trysky a zmáčknutí láhve.

Určen pro jakékoliv roční období. Plná nádoba o hmotnosti 1100g.

Odpuzovač zvěře Repulsive/SAPU2010/ 5l

Odpuzovač Repulsive/SAPU2010/ 5l je odpuzovač pro jakoukoliv zvěř. Používá se dále k ochraně stromů, zemědělských kultur a míst, kde chceme zamezit přístup zvěře např.cesty, kosení pícnin, setí kukuřice. Dodáván je ve velmi praktické nádobě, určené pro snadný přenos a manipulaci. Při aplikaci pouze odstraníte vršek nádoby a následně nanesete na strom pomocí trysky zmáčknutím láhve.

Určen pro jakékoliv roční období. Plný kanystr o hmotnosti 5 kg.